Patakaran sa Pagkapribado

Sa moneyamulet.site, binibigyang-pansin namin ang iyong pagkapribado at naglalaan kami ng mga hakbang upang protektahan ang impormasyong ibinahagi mo sa amin. Inuunawa namin ang kahalagahan ng pagkapribado at nagpapromote kami ng mga pamamaraan at patakaran na magbibigay sa iyo ng tiwala sa paggamit ng iyong personal na impormasyon.

Ang sumusunod na seksyon ay naglalaman ng mga detalyadong impormasyon tungkol sa mga patakaran at proseso na aming sinusunod sa pangangalap, paggamit, at pagprotekta ng iyong impormasyon.

Impormasyon na Kinokolekta

Alamat ng IP: Matutunton namin ang iyong IP address para matukoy ang iyong lokasyon at makapagbigay ng personalized na karanasan sa paggamit ng website.

Petsa at Oras ng Pag-access: Nakakolekta kami ng impormasyon tungkol sa petsa at oras ng iyong pagbisita sa website para sa mga layuning pang-istatistika at pag-aaral.

  • Pangalan at Contact Details: Kapag nag-opt in ka sa aming mga serbisyo o nagpapadala ng mga katanungan o komento sa amin, maaaring kailanganin namin ang iyong pangalan at mga detalye sa pagkontak.

Maaari naming gamitin ang mga impormasyong kinokolekta upang personalisahin ang iyong karanasan sa paggamit ng website at upang magbigay sa iyo ng mga update at impormasyon na nauugnay sa iyong mga interes at hinihinging pangangailangan.

Pagbabahagi ng Impormasyon

Sa moneyamulet.site, hindi ibinabahagi ang anumang personal na impormasyon na kinokolekta maliban kung mayroong pahintulot na ibinigay.

  • Pagtitipon ng Data: Maaaring ibahagi ang iyong personal na impormasyon sa mga ikatlong partido na responsable sa pagproseso ng mga serbisyo o transaksyon na inihahatid sa iyo sa pamamagitan ng website.

Subalit, tandaan na kami ay nagtitiyak na itinataguyod ng mga ikatlong partido ang mga patakaran sa pagkapribado na kapareho ng sa amin upang masiguradong ang iyong impormasyon ay nasa ligtas na kamay.

Seguridad

Sa moneyamulet.site, kami ay nangangalaga ng mga teknikal at administratibong hakbang upang mapanatili ang seguridad ng iyong personal na impormasyon. Ginagamit namin ang mga standard na pamamaraan sa industriya upang protektahan ito mula sa anumang hindi kaukulang pag-access o pagkawasak.

Ang mga detalyadong impormasyon tungkol sa aming patakaran sa pagkapribado ay makikita sa aming pahina ng 'Patakaran sa Pagkapribado' ng aming website. Mangyaring basahin ito nang maingat at maunawaan bago magpatuloy sa iyong pagbisita at paggamit ng aming website.